Bestyrelse

Den overordnede ledelse af Marselisborg Gymnasium ligger hos skolens bestyrelse, mens den daglige ledelse varetages af skolens rektor i samarbejde med tre uddannelseschefer.

I henhold til vedtægterne består bestyrelsen af i alt ni medlemmer, fordelt med fem udefrakommende, to medarbejder og to elever. Eleverne udpeges af elevrådet, og medarbejderne (som hidtil har været lærere) vælges af og blandt samtlige skolens medarbejdere. 

Af de fem udefrakommende medlemmer udpeges ét af Aarhus byråd, medens de fire øvrige udpeges af et såkaldt udpegningsråd. Da det er et ministerielt krav, at der blandt de udefrakommende medlemmer skal være personer, der har erfaring fra erhvervsliv, grundskolesektor og den videregående uddannelsessektor, omfatter udpegningsrådet blandt andet borgmesteren i Aarhus, rektor for Aarhus Universitet og formanden for Erhverv Aarhus. 

Den nuværende bestyrelse tiltrådte den 1. maj 2018 og er den fjerde bestyrelse, siden Marselisborg Gymnasium overgik til selveje den 1. januar 2007. Kompetencekravene til bestyrelsens medlemmer er i den nuværende bestyrelse honoreret på følgende måde

  • Erik Østergaard Jensen, institutleder på Molekylærbiologi og Genetik på Aarhus Universitet
  • Niels Rask, direktør for Sport og Fritid i Aarhus Kommune
  • Lotte Søndergaard, skoleleder på Rundhøjskolen
  • Morten Pless, sekretariatschef på Aarhus Universitet og formand for Socialdemokraterne i Aarhus
  • Rikke Winther, lærerrepræsentant
  • Anders Damsgaard, lærerrepræsentant
  • Anne Ommen, repræsentant for eleverne
  • Carl Mikkel Berg, repræsentant for eleverne

Formand

Erik Østergaard Jensen
Formand
28 99 25 76