Jubilarer

Alle jubilarer er meget velkomne på translokationsdagen fredag den 24. juni 2022 kl. 14.00

Inden translokationen – kl. 12.30 – er skolen vært ved et lille glas for alle jubilarer. Arrangementet finder sted i Fællesauditoriet (den gamle sangsal), og der vil efterfølgende være mulighed for at gå rundt og se skolen, både den gamle og den nye del. Kantinen vil være åben, og der sælges bl.a. sandwich og kaffe og sodavand.

Kl. 14.00 begynder translokationen i skolens multihal, og også her er jubilarer meget velkomne. Sektionen lige neden for trappen vil være reserveret til jubilarer.

Når I ved, hvor mange I kommer, må I meget gerne sende en mail til skolen med antal, klasse og årgang.

Vi vil gerne have klassebilleder og studenterbilleder af årets jubilarer her på skolens hjemmeside. Henvendelse ligeledes til skolens mail: mail@marselisborg-gym.dk
Jubilarer i 2019

50-års jubilarer

3a 1969

40-års jubilarer

3a 1979


Jubilarer i 2018

70-års jubilarer

60-års jubilarer – studenter fra 3sa 1958

50-års jubilarer

3m2 1968

3nsa 1968

3nsb 1968

40-års jubilarer