Januar

På jagt efter smittekilden

27. januar 2014 af Mie Lindeman Olsen “En ung kvinde bliver meget syg efter et besøg på en gård. Hun får lidt feber, blodig diarre

Thomas Egense

21. januar 2014 For øjeblikket udstiller kunstneren Thomas Egense sine værker på Marselisborg Gymnasium. Læs mere om kunstneren her og se, hvordan han bruger matematikken

Biologi A på Aarhus Universitet

15. januar 2014 af Biologerne Her fik de 4 forelæsninger, der skulle illustrere den mangfoldighed af forskning der foregår på Institut for Bioscience. Emnerne var: 

Bioteknologi som gymnasiefag

17. januar 2014 af Mie Lindeman Olsen To nye evalueringer, som er foretaget dels af Undervisningsministeriet og dels af Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns

21,5 ton flyttes

I dag blev den store – og meget tunge – mindesten, der normalt er placeret ved Birketinget, flyttet til en midlertidig placering, indtil skolens byggeri