Ordensregler til forebyggelse af brand

• Der må ikke tændes levende lys på skolen


• Strygejern, Elkedel, Kaffemaskiner osv. skal altid afbrydes ved stikkontakten, når de forlades (selv
for et kort øjeblik).


• Brandfarlige væsker (Fx benzin, petroleum, acetone og sprit) skal anvendes med forsigtighed og
opbevares i veltillukkede beholdere.

 
• Nødudgange. flugtvejsdøre og flugtveje må ikke spærres, og der må ikke henstilles noget i flugtveje
og på trapper.

 
• Brandslukningsmateriellet skal holdes ”let tilgængeligt”.

Studie – og ordensregler

Ved brand

Politik mod mobning 

Rusmiddelpolitik

Soldregler

Elevrettigheder

MG logo