Politik mod mobning

 

På Marselisborg Gymnasium er mobning en uacceptabel adfærd, der ikke må forekomme. I vores værdigrundlag lægger vi vægt på tillid, åbenhed og respekt for hinandens forskelligheder (jf. vores værdigrundlag på vores hjemmeside).

Det er den enkelte elevs ansvar at tage hensyn til andre i undervisningen og i sociale sammenhænge (se studie- og ordensregler). Via en grundig introduktionsperiode forsøger vi at ryste klasserne godt sammen lige fra start. Vi etablerer et klasseråd og et socialt råd i hver klasse med fokus på trivsel af alle klassekammeraterne. Endvidere er der knyttet et lærerteam til hver klasse – igen med fokus på den enkelte elevs trivsel samt på selve undervisningsmiljøet. Undervisningsmiljøet i de enkelte klasser diskuteres løbende af de respektive lærerteams. I 2.g laves hvert år en spørgeskemaundersøgelse med henblik på undervisningsmiljøet..

Skulle der på trods af disse tiltag opstå mobning vil der blive gjort alt for at løse problemet af lærere, studievejledere og ledelse via samtale med den/de der bliver mobbet, den/de der mobber samt med de passive tilskuere/hele klassen.

I særlige tilfælde kan mobning resultere i karantæne eller bortvisning (jf. skolens ordensregler).

Det er vigtigt at udvise ansvarlighed og respekt overfor hinanden, og alle parter på skolen skal bidrage til, at der under ingen omstændigheder accepteres mobning på Marselisborg Gymnasium.

Studie – og ordensregler

Ved brand

Politik mod mobning 

Rusmiddelpolitik

Soldregler

Elevrettigheder

MG logo