Soldregler

 

De 13 soldregler:

Hvis man møder op til sold kraftigt beruset eller påvirket af narkotika, afvises man i døren (dette gælder også selvom man har købt billet). Det samme gør sig gældende, hvis man nægter at følge vagternes anvisninger ved indgangen (f.eks. hvis man nægter at lade sig teste for narkopåvirkning). Man skal herefter forlade skolens område.

 

Følgende medfører bortvisning fra sold:

 1. Rygning (gælder også E-smoke).
 2. Indsmugling af spiritus.
 3. Snyd med MobilePay (f.eks. når man viser en ’gammel’ kvittering ved køb af ølbilletter).
 4. Overskridelse af de afspærrede områder (der er tydelige skilte og afspærringsbånd).
 5. Truende adfærd overfor elever, vagter eller lærere. Gælder også verbalt aggressiv adfærd under afvikling af kø, i baren, mm.
 6. Deltagelse i ‘mosh pits’ (vild dans hvor man hopper ind i andre dansende).
 7. Kraftig beruselse.
 8. Mere end én person i en toiletbås ad gangen.

 

Følgende medfører bortvisning og efterfølgende karantæne 

(i alt fra 1 sold og til resten af gymnasietiden alt efter graden af forseelsen).

 1. Slåskamp.
 2. At lukke andre ind til sold.
 3. Påvirkning af narkotika af enhver art.
 4. Hærværk mod skolens eller andres ejendom.
 5. Tyveri af enhver art.

Studie – og ordensregler

Ved brand

Politik mod mobning 

Rusmiddelpolitik

Soldregler

Elevrettigheder

MG logo