Talentudvikling

 På Marselisborg Gymnasium har vi stort fokus på udviklingen af talenter. Gymnasiet deltager i flere af de landsdækkende talentudviklingsprogrammer, f.eks. forskerspirer og Akademiet for Talentfulde Unge. Talentprogrammerne henvender sig til mange forskellige elevgrupper. Fælles for de elever som deltager i talentprogrammerne er at de søger ekstraordinære faglige udfordringer.

De faglige udfordringer for talenterne på Marselisborg Gymnasium peger i flere retninger, og der tages på gymnasiet flere initiativer for at imødekomme udviklingen af talentmassen. Hovedtrækkene er følgende.

Akademiet for Talentfulde Unge

Særligt dygtige elever ca. 3 pr. årgang tilbydes deltagelse i talent programmet, Akademiet for Talentfulde Unge som er et 2 årigt program som ligger uden for skole tiden. Har deltager eleverne i arrangementer som udarbejdes af Akademiet, og gymnasiet følger blot med fra sidelinjen. Talenterne til dette program vælges i 1.g og udmærker sig ved at have en stor akademisk faglig bredde. På undersiden om Akademiet for Talentfulde Unge kan du læse, ellers tryk her: Akademiet for Talentfulde Unge

Projekt Forskerspirer

Elever på alle niveauer som søger ekstra udfordringer i 2.g tilbydes muligheden for at deltage i Projekt Forskerspirer. Projekt Forskerspirer er et, et årigt forløb hvor talenterne selv kommer med projektet og skolen indstiller så maksimalt 4 til deltagelse i årets konkurrence. Efterfølgende deltager eleverne i sparring på tværs af klasserne samt på regionale og nationale talentsamlinger. Herudover arbejder eleverne selvstændigt med projektet i samarbejde med en forsker.  På undersiden Forskerspirer kan du læse mere, alternativt tryk her:  Projekt Forskerspirer

De faglige olympiader

For uden de to ovennævnte talentprogrammer er deltager Marselisborg Gymnasium også årligt i de særfaglige talent konkurrencer. Her er det talentet for et givent fag som er i fokus. Talenterne til disse konkurrencer udvælges som oftest blandt eleverne fra gymnasiets højniveau klasser. Men alle skolens elever kan i princippet deltage i den indledende prøve som er adgangsgivende til denne type talent programmer. Hvis du vil vide mere om disse talent programmer, så spørg din faglærer.

Talentkoordinator

Cecilie Vhalstrup

Cecilie Vahlstrup
Lektor
CV
cv@mgym.dk