Talentudvikling

 På Marselisborg Gymnasium har vi stort fokus på udviklingen af talenter. Gymnasiet deltager i flere af de landsdækkende talentudviklingsprogrammer, f.eks. forskerspirer og Akademiet for Talentfulde Unge. Talentprogrammerne henvender sig til mange forskellige elevgrupper. Fælles for de elever som deltager i talentprogrammerne er at de søger ekstraordinære faglige udfordringer.

De faglige udfordringer for talenterne på Marselisborg Gymnasium peger i flere retninger, og der tages på gymnasiet flere initiativer for at imødekomme udviklingen af talentmassen. Hovedtrækkene er følgende.

Akademiet for Talentfulde Unge

Særligt dygtige elever ca. 3 pr. årgang tilbydes deltagelse i talent programmet, Akademiet for Talentfulde Unge som er et 2 årigt program som ligger uden for skole tiden. Har deltager eleverne i arrangementer som udarbejdes af Akademiet, og gymnasiet følger blot med fra sidelinjen. Talenterne til dette program vælges i 1.g og udmærker sig ved at have en stor akademisk faglig bredde. På undersiden om Akademiet for Talentfulde Unge kan du læse, ellers tryk her: Akademiet for Talentfulde Unge

Projekt Forskerspirer

Elever på alle niveauer som søger ekstra udfordringer i 2.g tilbydes muligheden for at deltage i Projekt Forskerspirer. Projekt Forskerspirer er et, et årigt forløb hvor talenterne selv kommer med projektet og skolen indstiller så maksimalt 4 til deltagelse i årets konkurrence. Efterfølgende deltager eleverne i sparring på tværs af klasserne samt på regionale og nationale talentsamlinger. Herudover arbejder eleverne selvstændigt med projektet i samarbejde med en forsker.  På undersiden Forskerspirer kan du læse mere, alternativt tryk her:  Projekt Forskerspirer

De faglige olympiader

For uden de to ovennævnte talentprogrammer er deltager Marselisborg Gymnasium også årligt i de særfaglige talent konkurrencer. Her er det talentet for et givent fag som er i fokus. Talenterne til disse konkurrencer udvælges som oftest blandt eleverne fra gymnasiets højniveau klasser. Men alle skolens elever kan i princippet deltage i den indledende prøve som er adgangsgivende til denne type talent programmer. Hvis du vil vide mere om disse talent programmer, så spørg din faglærer.