Udvalg

Marselisborg Gymnasiums udvalgsstruktur er fordelt på fire søjler, som på nedenstående organisationsdiagram
  • Elever: Omfatter alle elever på Marselisborg Gymnasium fordelt på ca 10 klasser på hver årgang.
  • Alle: Omfatter elever, lærere, teknisk/administrativt personale og ledelse. 
  • Ansatte:  Omfatter alle ansatte. Der afholdes personalemøder for denne gruppe for at sikre den demokratiske forankring og fremme dialogen mellem ledelses og ansatte. 
  • Lærere/PR: PR er en forkortelse for “Pædagogisk råd” og består af alle lærere og ledelsen. PR fremmer solid demokratisk forankring ved at behandle alle områder vedrørende undervisningen. I PR vælges lærerrepræsentanter til PU, FU, SU og AMG.