Psykiatri på gymnasiet

14. december 2010 af Mie Olsen og Torben Hviid

I forbindelse med et tværfagligt forløb mellem biologi og samfundsfag, havde 2sb tirsdag besøg af Overlæge phd. Gregers Wegener fra Psykiatrisk hospital.
Han fortalte om de biologiske sider af depression og stress, samt nogle af de behandlingsmetoder man råder over. Desuden gav han eksempler på hvordan man med dyreforsøg kan undersøge hvilke transmitterstoffer i hjernen der berøres.