PU

Pædagogisk udvalg drøfter pædagogiske problemstillinger og koordinerer skolens pædagogiske udvalgsarbejde.
PU er ansvarlig for planlægning af pædagogiske møder, dage og pædagogisk weekend samt for udvælgelsesprocessen af fokusområder.

Sammensætning:

Består af repræsentanter for ledelse og lærere:

5 lærere og 2 ledere.

Lærerrepræsentanterne vælges på et PR-møde for en 2-årig periode og kan sidde i max. 2 perioder.

Samarbejdsrelationer:

PU kan nedsætte udvalg til at løse/undersøge konkrete ting (ad hoc udvalg)

PU er repræsenteret i og samarbejder dermed med alle redAarowfokusgrupper.

PU senderlærerrepræsentant til PIP.