Reflektionsopgaver

Du er observant og skal følge lektionen og reflektere over dens udformning og afvikling. Hvad er disciplinen?:
Har lektionen et fokus? Hvilke/hvilket? Mens du følger lektionen skal du reflekterer over:

1. Opvarmningen og dens afvikling

2. Lektionens fokus og arbejde hermed

3. Elevernes motivation og indsats

4. Hvad virker godt? Hvorfor?

5. Hvad virker mindre godt? Hvorfor?

6. Konklusion på hvordan timen forløb

Din refleksioner sendes efter lektionens afslutning til din idrætslærer på lectio.

God fornøjelse.