Regler i de forskellige discipliner

Opgave i regler

Du skal forberede en grundig gennemgang af idrætsforløbets regler, hvor du selv vælge de relevante oplysninger ud. Nedenstående findes link til forskellige regler:

Badminton

  • http://www.badminton.dk/Clubs/CommonDrive/Components/GetWWWFile.aspx?fileID=50389

Håndbold:

  • http://www.dhf.dk/Regler/spilleregler/InternationaleSpilleregler2010

Softball

  • http://www.softball.dk/wp-content/uploads/2013/03/DSoF_Love_tilrettet-efter-reps.-møde-2014.pdf

Volley

  • http://www.volleyball.dk/images/De_Officielle_Volleyballregler_2015-2016.pdf

Reglerne sendes efter timen til din idrætslærer på lectio.

God fornøjelse