Rimsmede og flowriders

20. marts 2017 af Lars Back Hansen

Hiphoppens baggrund er blevet udforsket, talrige raptekster er blevet undersøgt og analyseret ud fra faglige begreber som sociolingvistik, semantik, rimteknisk analyse, autenticitet, modkulturkriterier og ikke mindst hvilken undergenre af rap, der har været tale om. Det hele mundede ud i tekstproduktion af egne raps, indspilning i et musikprogram samt performance foran resten af klassen, hvor der er blevet arbejdet med flow og musikalsk bevidsthed. Eleverne har for de flestes vedkommende overskredet deres grænser, hvad enten de har optrådt som playere, stoddere, hardcore- eller jamhiphoppere!