Samfundsfag

 • ms

  Studieretning med MA, SA og Ke

  I studieretningen med samfundsfag og matematik arbejder eleverne eksempelvis med emnet “Partivalg og holdninger”:
  Her bruger vi forskellige teorier til at forklare moderne vælgeradfærd. Er det eksempelvis postmaterielle issues, partiledersympati eller forældres holdninger, der er afgørende for, hvor krydset bliver sat. Derudover laves der også feltarbejde, hvor eleverne foretager deres egen spørgeskemaundersøgelse, for herefter rent matematisk at efterprøve, hvor stor betydning køn, alder, uddannelse og holdninger har på en persons partival…

  Læs mere

 • sb

  Studieretning med SA, BI og Ma

  En studieretning med biologi og samfundsfag på A-niveau åbner op for mange spændende tværfaglige projekter. Centralt for alle projekter er, at den skarpe grænse mellem fagene udviskes, da de to fag supplerer hinanden rigtig godt. Et eksempel er “Rusmidler”:
  Her ser vi på, hvordan forskellige rusmidler påvirker nervesystemet, og hvordan misbrug påvirker mennesker på både kort og lang sigt. Men også på hvordan misbrug af forskellige rusmidler afhænger af det miljø, unge vokser op i. Hvorfor har omgangskredsen så stor betydning for, om unge e…

  Læs mere

 • se

  Studieretning med SA, EN og Ma

  I studieretningen samfundsfag, engelsk og matematik arbejder fagene i høj grad sammen om forståelsen af emner indenfor de engelsksprogede kulturområder. Et eksempel er “Amerikansk Politik”:
  Præsidentvalg og midtvejsvalg – hvordan ser det politiske system ud i USA, og hvordan afgøres valgene? Hvordan ser de forskellige kandidaters og partiers politik ud? Hvad er deres ideologiske grundlag? Og hvilke temaer er vigtige i amerikansk politik? Hvem stemmer typisk demokratisk/republikansk og hvorfor? Hvilke sproglige strategier har partierne overf…

  Læs mere