Samfundsfag

I samfundsfag forsøger vi at forstå og forklare aktuelle problemstillinger.
Hvilke udfordringer står den danske velfærdsstat overfor, og hvordan kan de håndteres?
Hvem har magten i Danmark? Og hvilken rolle spiller medierne i vores demokrati?
Hvor er det europæiske samarbejde på vej hen? Integration eller opbrud?
Hvordan løser vi de økonomiske udfordringer Danmark, EU og verden står overfor?

Hvordan kan vi forstå de internationale kriser omkring os?
Klimaproblemerne er en trussel for hele verden, hvordan kan de håndteres?
Hvad bestemmer vælgernes valg af parti i det senmoderne samfund?
Hvordan kan vi forklare uligheden i det danske samfund, skal den bekæmpes, og hvordan kan det gøres?
Hvordan påvirker de mange forskellige familieformer i det senmoderne samfund vores identitetsdannelse? Og hvordan dannes vores identitet i det hele taget?

Fagsekretær

Christiane Brøchner
Lektor
CB
cb@mgym.dk

Samfundsfag

Studieretning med MA, SA

I denne samfundsvidenskabelige studieretning kombinerer du matematik og samfundsfag. Det giver gode muligheder for at komme godt rundt i de samfundsmæssige problemstillinger med en særlig vægt på matematiske aspekter som modellering og økonomi.

Studieretning med SA og EN

Studieretningen er orienteret mod dem, der interesserer sig for den naturvidenskabelige beskrivelse af mennesket og naturen. Her vil der være mulighed for at komme ind på emner som medicin – hvordan det virker og fremstilles – euforiserende stoffer, nervegifte og genteknologi og meget andet. Studieretningen giver desuden mulighed for at orientere sig mod det samfundsvidenskabelige og humanvidenskabelige inden for emner som miljø, bakterieresistens og hormonforstyrrende stoffer. Emner som kan behandles såvel videnskabeligt som politisk og etisk….

Studieretning med SA, FR

Studieretningen er til dig, der er interesseret i og vil arbejde seriøst med sprog, kultur og samfundsmæssige forhold.
Der vil blive fokuseret på kommunikative kompetencer og sociale, historiske og kulturelle forhold, så du kan begå dig i en europæisk virkelighed med globalt udsyn. Studieretningsfagene vil ofte indgå i tværfaglige samarbejder, hvor du f.eks. kan komme til at beskæftige dig med EU, integrationsproblematikker, national og kulturel identitet og andre samfundsrelevante emner.

Samfundsfag

I samfundsfag forsøger vi at forstå og forklare aktuelle problemstillinger.
Hvilke udfordringer står den danske velfærdsstat overfor, og hvordan kan de håndteres?
Hvem har magten i Danmark? Og hvilken rolle spiller medierne i vores demokrati?
Hvor er det europæiske samarbejde på vej hen? Integration eller opbrud?
Hvordan løser vi de økonomiske udfordringer Danmark, EU og verden står overfor?

Hvordan kan vi forstå de internationale kriser omkring os?
Klimaproblemerne er en trussel for hele verden, hvordan kan de håndteres?
Hvad bestemmer vælgernes valg af parti i det senmoderne samfund?
Hvordan kan vi forklare uligheden i det danske samfund, skal den bekæmpes, og hvordan kan det gøres?
Hvordan påvirker de mange forskellige familieformer i det senmoderne samfund vores identitetsdannelse? Og hvordan dannes vores identitet i det hele taget?

Rollespil om lovgivingsprocessen 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *