Studieretning med samfundsfag A, biologi A og matematik B

En studieretning med biologi og samfundsfag på A-niveau åbner op for mange spændende tværfaglige projekter. Centralt for alle projekter er, at den skarpe grænse mellem fagene udviskes, da de to fag supplerer hinanden rigtig godt. Et eksempel er “Rusmidler”:
Her ser vi på, hvordan forskellige rusmidler påvirker nervesystemet, og hvordan misbrug påvirker mennesker på både kort og lang sigt. Men også på hvordan misbrug af forskellige rusmidler afhænger af det miljø, unge vokser op i. Hvorfor har omgangskredsen så stor betydning for, om unge ender i misbrug. Og kan man på baggrund af den biologiske viden om rusmidlernes effekt forudsige hvilke samfundsgrupper, der misbruger hvilke rusmidler?

til videregående uddannelser med denne studieretning. Tast selv sprogvalget og eventuelle valgfag ind.

 • Biologi

  Biologi handler om liv og død – om hvordan vi skaber det ene og undgår det andet. Gennem en god blanding af feltarbejde, laboratoriearbejde, forskersamarbejde og klasseundervisning kommer vi omkring centrale processer i mennesket og i naturen.
  Vi dykker ned i noget af den nyeste biologiske forskning og finder sammen ud af, hvor vigtig biologien er for både fortiden og fremtiden. Hvordan kan kræft behandles? Hvordan påvirkes vi af vores livsstilsvalg? Hvilke påvirkninger har den globale opvarmning for biodiversiteten? Hvordan kan vi ændre på vores genetiske arv?
  Uanset hvad vi arbejder med, har det en direkte betydning for os og den verden, vi færdes i.

  Læs mere

 • Matematik

  Pythagoras, trekantsberegning, potenser, ligninger, funktioner – du genkender nok nogle af ordene. Matematik er et fag, som alle kender fra folkeskolen, og det er et fag, som alle skal have i gymnasiet på mindst C-niveau. Man møder matematik overalt i samfundet fx til at lave modeller i økonomi, biologi og fysik. I matematikundervisningen i gymnasiet arbejder vi med forståelsen af matematik på flere niveauer. Vi ser på anvendelser af matematik, historisk matematik, matematikkens væsen, argumentation og beviser.

  Læs mere