Studieretning med samfundsfag og engelsk

I studieretningen samfundsfag og engelsk og arbejder fagene i høj grad sammen om forståelsen af emner indenfor de engelsksprogede kulturområder. Et eksempel er “Amerikansk Politik”:
Præsidentvalg og midtvejsvalg – hvordan ser det politiske system ud i USA, og hvordan afgøres valgene? Hvordan ser de forskellige kandidaters og partiers politik ud? Hvad er deres ideologiske grundlag? Og hvilke temaer er vigtige i amerikansk politik? Hvem stemmer typisk demokratisk/republikansk og hvorfor? Hvilke sproglige strategier har partierne overfor deres segmenter? Hvordan ses de amerikanske værdier i den politiske retorik og i det politiske systems indretning? Hvilken rolle spiller medierne i valgkampen, og hvordan kan forskellene i mediernes fokus forklares?

til videregående uddannelser med denne studieretning. Tast selv sprogvalget og eventuelle valgfag ind.

  • Engelsk

    Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold. Faget omfatter anvendelse af engelsk i tale og skrift og en teoretisk viden om fagets stofområder. Det er formålet med undervisningen, at eleverne opnår evne til at forstå og anvende det engelske sprog, således at de kan orientere sig og agere i en globaliseret verden. Det er formålet, at eleverne opnår viden om britiske, amerikanske og andre engelsksprogede landes samfundsforhold og kulturer.

    Læs mere