På tværs…

Om det tværfaglige arbejde i gymnasiet

Gennem gymnasieforløbet er der en lang række forløb, hvor der arbejders tværfagligt. I 1g skriver eleverne dansk/historie-opgave (DHO), i 2g bliver der lavet en studieretningsopgave (SRO) i de to store studieretningsfag, og endelig i 3g er der studieretningsprojektet (SRP). 

På alle tre gymnasietrin er der uger med Almen Studieforberedelse, hvor en given problemstilling belyses tværfagligt. Derudover er der i den daglige undervisning mange andre fagsamarbejder fx mellem studieretningsfagene.