Soldgruppe

Udvalget afholder solder i samarbejde med festudvalget.

Sammensætning:

Udvalget består af 3 lærere og en leder.