Sprog

 • es1

  Studieretning med EN, SP og Sa

  I spansk og engelsk kommer du op på et højt sprogligt niveau og igennem det mundtlige og skriftlige arbejde med selve sproget, fiktions- og sagprosatekster, avisartikler, lyrik, billeder, film og andre udtryk får du en gennemgående forståelse af spansk og engelsk historie, kultur, æstetik og samfundsforhold. Det tredje studieretningsfag er samfundsfag – dette betyder, at der fokuseres på sociologiske, politiske og økonomiske aspekter.

  Læs mere

 • es2

  Studieretning med EN, SP og Ps

  I spansk og engelsk kommer du op på et højt sprogligt niveau og igennem det mundtlige og skriftlige arbejde med selve sproget, fiktions- og sagprosatekster, avisartikler, lyrik, billeder, film og andre udtryk får du en gennemgående forståelse af spansk og engelsk historie, kultur, æstetik og samfundsforhold.
  I psykologien kommer du på forskellig vis til at arbejde med mennesket og dets forskellighed. Vi analyserer mennesket gennem forskellige personlige, biologiske, samfundsmæssige og kulturelle parametre og diskuterer herigennem både vor…

  Læs mere

 • fe

  Studieretning med FRB, EN og Ty

  Du har lyst til at bygge videre på de sprog, du har med fra folkeskolen, og samtidig lære et romansk sprog : fransk.
  Du lærer at anvende tre sprog og opnår en større forståelse for landenes kultur og samfundsforhold.
  Du får åbnet en dør, ikke blot til Europa, men også til store dele af verden.
  På denne studieretning vil du bl.a. komme til at arbejde med tværgående emner som:
  Sprog og identitet, frihed, lighed og broderskab, Nordamerikansk blandingskultur.

  Læs mere

 • te