Sprog på tværs

2bmm og 2bk1 har mandag og tirsdag i uge 46 deltaget i ‘Sprog på tværs’, hvor de sammen med deres 2. fremmedsprog har arbejdet med hhv. fysik og historie om emnerne ‘Energiforsyning’ og ‘National identitet’.
2bmm arbejdede med fordele og ulemper ved forskellige typer af energiforsyning og fremlagde om hhv. Spaniens, Tysklands og Frankrigs energiforsyning og -politik.
2bk1 arbejdede med national identitet og knyttede det til væsentlige historiske begivenheder og historiebrug i de pågældende lande.
 
Tekst og foto: Agnete Monrad