Sprogdage 2021

Af Birgitte Bjerre

Sprogdage for 2.g’erne, d. 5. & 6. oktober

 

Disse to dage har 2.g.’erne haft sprogdage i fransk, spansk og tysk.

Tirsdagen startede med et oplæg af Madeleine Friis, som er sprogambassadør for Det Nationale Center for Fremmesprog. Madeleine talte engageret om vigtigheden af at kunne mere end ét fremmedsprog – både på det personlige plan og i jobsammenhæng.

Derefter var alle elever aktiveret på forskellige crash-kurser, hvor de fik et brush-up på forskellige grammatiske og kommunikationsmæssige områder.

Tirsdagen sluttede af med besøg af tre sprogstuderende, én med fransk, én med spansk og én med tysk, og eleverne havde mange spørgsmål til gæsterne.

Om onsdagen skulle eleverne ’sælge’ Aarhus. Efter fælles inspiration til, hvordan en turistvideo kunne se ud, blev eleverne inddelt i grupper, som skulle beskæftige sig med forskellige segmenter. Derefter blev de sendt ud i byen for at lave reklamespots, og da de vendte tilbage til skolen, skulle deres optagelser klippes/redigeres, og eleverne skulle lave plakater, hvor de reklamerede for Aarhus som turistby – alt sammen naturligvis på det sprog 2, som de undervises i.

Sprogdagene afsluttedes med en Kahoot, hvor eleverne skulle besvare en quiz med spørgsmål, som for en dels vedkommende relaterede til det, som Sprogdagene havde indeholdt.

To dejlige dage med masser af sprog og inspiration til at lære sprog!