Sprogdage 2022

Tirsdag og onsdag i uge 45 stod i fremmedsprogenes tegn. Vores årlige sprogdage med spansk, tysk og fransk blev afholdt på Marselisborg for alle 2.g’erne. Programmet blev indledt med oplæg af Claus Thornby Larsen, som har arbejdet som oversætter for Europa-Kommissionen og p.t. sidder på Kommissionens repræsentation i København. Han fortalte om arbejdet med sprog i EU, og om hvorfor maskinen aldrig kan erstatte mennesket, når vi taler oversættelse. 

Eleverne deltog derefter i crashkurser med deres pågældende sprog, og som afslutning på dagen havde vi inviteret Karla, Mia og Peter – hhv. fransk-, spansk- og tyskstuderende – til vores sprogpanel, hvor der var rig mulighed for at tale om og spørge til det daglige studie i og arbejde med sprog.

På andendagen skulle eleverne gruppevis producere turistvideoer for VisitAarhus for at lokke spanske, tyske og franske gæster til Aarhus. Der blev lagt meget arbejde i både videoer og i de flotte plakater med slogans, som skulle hænges op i kantinen.

Vi kårede en vinder for hvert sprog af plakatkonkurrencen og lavede fælles afslutning med Kahoot-quiz og hyggelig stemning.

Tekst og foto: Agnete Monrad