Studieretningsprojekt

Hvis man har Psykologi på B-niveau, kan man i 3.g skrive studieretningsprojekt i faget kombineret med et studieretningsfag på A-niveau.

En SRP-problemformulering med psykologi kan bl.a. se sådan ud:

Identitetsudvikling og -problemer – Black Swan (2010)

Redegør for relevant psykologisk teori, der beskæftiger sig med identitetsdannelsen i ungdommen samt de problemer og udfordringer, mange unge kæmper med i overgangen fra barn til voksen.

Analysér og fortolk filmen Black Swan (2010) med fokus på Ninas udvikling fra barn til voksen og fra rask til syg. Forholdet mellem mor og datter skal behandles i analysen.

Diskutér Ninas udviklingshistorie i forhold til mindst ét af de vedlagte bilag og vurdér på et psykologifagligt grundlag , om anden psykologisk teori end udviklingsteori kan forklare hendes adfærd.

USA’s våbenkultur og skoleskyderier – Bowling for Columbine (2004)

Redegør for fænomenet skoleskyderier samt for mindst 2 psykologiske teorier, der kan anvendes til at forklare fænomenet.

Der ønskes en kritisk analyse af dokumentarfilmen Bowling for Columbine med fokus på Moores virkemidler i fremstillingen af det amerikanske samfund.

Diskuter og vurdér på et psykologifagligt grundlag, om Moores forklaringer på de mange skoleskyderiet er fyldestgørende. I diskussionen skal du inddrage bilag 1 og bilag 2.

Køn og kønsidentitet i Pedro Almodovars Todo Sobre Mi madre (1999)

Der ønskes en redegørelse for den traditionelle og stereotype opfattelse af køn samt forskellige udvalgte psykologiske teorier om køn og kønsidentitet.

Derudover ønskes en analyse af Almodovars Todo Sobre Mi Madre (1999) samt udvalgtepassager af manuskriftetmed særlig fokus på karaktererne Manuela, Huma og Agrado og deres kønsidentitet.

Diskutér endvidere, hvordan Almodovars filmunivers fremstiller køn og kønsidentitet, og vurdér på et psykologifagligt grundlag om en sådan fremstilling er realistisk. I din diskussion og vurdering skal du inddrage mindst ét af de vedlagte bilag. La piel que habito (2011) kan inddrages i det omfang, du finder det relevant.