Studieretningsprojekt

I 3.g skal hver elev udarbejde et studieretningsprojekt.

Studieretningsprojektet skal skrives inden for et område og en faglig problemstilling således at ét af de studieretningsfag, eleven har på A-niveau, samt et fag på mindst B-niveau indgår i besvarelsen af projektet.

 Formalia

Her findes den samlede plan for skriftlighed (DHO, SRO, SRP)