Stem til kommunalvalget

8. november 2013 af Peter Heiberg Petersen, Inge Anne Bækgaard Junker og Stine Nue Mikkelsen

Klassen lavede videoer, flyers, Apps og valgplakater.

Film 1

Film 2

Film 3

I samfundsfag har klassen arbejdet med kvantitativ metode, opstillet hypoteser og udformet spørgeskema. Klassen har været rundt på forskellige ungdomsuddannelser og indsamle deres svar.

I dansk har klassen arbejdet med argumentation og retorik, forskellige medieopfattelser, kommunikationsmodeller, kommunikationsformer.

I matematik har klassen lavet chi-i-anden test på de opstillede hypoteser og konkluderet på resultaterne. Overvejet signifikansniveau og skjulte variable.