21,5 ton flyttes

I dag blev den store – og meget tunge – mindesten, der normalt er placeret ved Birketinget, flyttet til en midlertidig placering, indtil skolens byggeri er færdigt. Herefter kommer mindestenen tilbage til sin oprindelige placering.
Stenens vægt: 21,5 ton!