Strejke

På Marselisborg Gymnasium har en gruppe elever varslet strejke torsdag d. 31.8.23

Eleverne giver udtryk for at de er bekymrede for forringet undervisningskvalitet på skolen på grund af de udfordringer der er med arbejdsmiljøet på skolen og deraf afledte lærerskifte i klasserne.

Skolen har i flere år arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet skolen, dog uden at komme helt i mål. Efter et undersøgelsespåbud fra Arbejdstilsynet besluttede bestyrelsen at bede konsulentfirmaet Human Act lave en undersøgelse af arbejdsmiljøet på skolen, hvilket ledelsen naturligvis bakkede fuldt og helt op om. Der er ingen tvivl om, at ledelsen har været meget kede af, at medarbejdere har haft dårlige oplevelser, og vi er helt enige i, at dette naturligvis ikke kan accepteres. I juni 2023 afleverede Human Act en rapport til bestyrelsen, som påpegede krænkende adfærd fra såvel medarbejdere som ledelse.

På et møde mellem alle medarbejdere og Human Act i juni 2023 fremlagde konsulentfirmaet en plan for et tillidsopbyggende arbejde, som skulle forløbe i efteråret 2023. Alle medarbejder, ledelsen og bestyrelsen bakkede op om planen og lovede at gå fuldt og helt ind i arbejdet for et bedre arbejdsmiljø. Vi er i skrivende stund på skolen sammen med Human Act i fuld gang med mange indsatser omkring bedre lederskab i ledelsen og bedre følgeskab i lærerkollegiet, omkring opbygning af tillid og bedre samarbejde og dette arbejde vil forløbe frem til jul.

Det vores håb at forbedringen af arbejdsmiljøet vil resultere i kræfterne på skolen kan fokuseres på kerneydelsen, nemlig en god undervisning. Eleverne påpeger hyppige lærerskift. Det er desværre ikke muligt at undgå lærerskift i løbet af uddannelsen grundet barsel, sygdom, orlov etc. hvilket er undgåeligt på en så stor skole. Med forbedringen af arbejdsmiljøet skulle vi gerne undgå at nogle lærere søger væk grundet et udfordret arbejdsmiljø. Enkelte klasser har været hårdt ramt med lærerskift, men vi forsøger at råd bod på dette med en ekstraordinær indsats med tilførsel af flere lærerressourcer.

Vi håber alle meget på, at indsatserne gør Marselisborg til en god arbejdsplads for alle, og vi er enige om, at holde fokus på en god undervisning mens processen foregår frem til jul.

Kirsten Skov, Rektor

Erik Østergaard Jensen, Bestyrelsesformand