Studieture

Internationalisering i studieture og lærerplaner

Tre eksempler på studieture, hvor de internationale og faglige mål er kommet i spil:

London
I april 2014 var to klasser fra Marselisborg Gymnasium i London i fagene dansk og samfundsfag. Et centralt mål i samfundsfag var at kigge på fremmede landes politiske systemer i dette tilfælde i form af det britiske politiske system. Klasserne fik rundvisning i Underhuset og Overhuset og mødte repræsentanter fra det fremadstormende UKIP parti (United Independence Party) og interviewede herudover indbyggerne i London, hvad angår deres syn på det britiske system og holdningen til, hvorvidt Storbritannien stadig skal være en del af EU. I dansk lavede eleverne kvarteranalyser og kvalitative interviews 10 forskellige steder i London og disse analyser skulle understøtte hvilke mønstre, som gør sig gældende i London omkring holdninger for og imod EU.

Island
Elever i 2ms har i foråret 2014 været på Island med fagene matematik og fysik. Studieturen til energiøen Island giver mulighed for at udforske flere aspekter inden for naturvidenskaben. Bl.a. er her muligheder for at undersøge geysere, vulkaner, og meget mere. Skolerne på Island har oprettet GeoCamp Island som formidler kontakten mellem Islandske studerende og besøgende skoler på den måde får eleverne set, hvordan naturvidenskabens sprog er internationalt.

Istanbul
2td var i marts måned 2014 på studietur til Istanbul med fagene historie og dansk. Tyrkiet er interessant bl.a. pga. en vis politisk uro blandt befolkningen, som kom til udtryk ved de mange demonstrationer i foråret på Taskim-pladsen. Tyrkiets økonomi stormer frem og bliver kaldt Europas Kina.
I vores globaliserings tidsalder er interkulturel forståelse mere vigtig end nogensinde. Derfor er Istanbul med sin beliggenhed i Bosporusstrædet med en ´fod i Europa og en i Asien særlig velegnet for nærmere at undersøge kulturelle forskelligheder.