Studieture

På Samf-Engelsk studieretning rejser vi til engelsktalende lande, som England, USA eller Irland. Vi vil opleve kulturen på nært hold og tage sproget i brug. Før turen arbejder vi med at få indsigt i den pågældende kultur. Der vil naturligvis være fokuspunkter som f.eks. “uddannelsessystemet i USA” eller “ungdomskultur i Irland”. Men vi skal have førstehåndsoplevelser! Vi skal høre sproget blive talt, måske sunget, og vi skal arbejde med at forstå hvori en kultur ligger.
Hvorledes spiller religion i sydstaterne en rolle for hvor man går i skole, hvem man er venner med og hvad man laver med de venner. Og hvordan oplever man livet i en by som New York, der rummer både de rigeste af de rige og livet i den anden ende af den sociale rangstige? Hvordan spiller irsk folkemusik en rolle i den nationale identitet?

Eksempler på studieture:


Atlanta med engelsk og historie

Sydstaterne i USA rummer en mangfoldig kultur, hvor stoltheden og skammen går hånd i hånd. I Atlanta kan man udforske et samfund, hvor slaveriet og Civil Rights bevægelsen har haft stor indflydelse, men hvor den hvide overklasse stadig har stor betydning for sociale strukturer. Vi udforsker her en del af USA hvor historien spiller en aktiv rolle. Turen har fokus på at opleve det “virkelige USA” med High School besøg og overnatning hos værtsfamilier. USA findes jo også i maden og religionen, så lige dele “Sunday worship” og barbeque vil være en vigtig del af turen.

 

    

New York med engelsk og samfundsfag

På studieturene til New York har vi blandt andet besøgt en High School i Bronx. Skolen ligger i et socialt belastet område, og skolens elever kommer primært fra hjem med en anden etnisk baggrund. Vi har besøgt den danske repræsentation i FN, hvor vi har haft lejlighed til at få svar på spørgsmål omkring FN’s muligheder og begrænsninger, blandt andet i forhold til at håndtere krisen i Syrien. Derudover har vægten på turene været lagt på New York som immigrationsby, hvilket betyder at vi har besøgt Ellis Island og lavet områdestudier af Harlem, China Town og Lower East side.

    

Irland med engelsk og samfundsfag 

Irland blev hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008, men har også relativt hurtigt arbejdet sig ud af krisen. Vi vil se nærmere på hvorfor de blev så hårdt ramt, og hvordan de var i stand til at komme på ret kurs igen – og hvilken rolle har fx. EU spillet for begge dele?
Også den nyere del af Irlands konfliktfyldte historie vil blive berørt. I den forbindelse vil en éndagstur til Belfast være på programmet.
De to fag vil i samarbejde se nærmere på leveforhold i Irland. Rigtig mange unge irere forlader landet, hvad kan forklare dette?
Ydermere vil det i engelsk være oplagt at beskæftige sig med de berømte irske forfattere James Joyce og Oscar Wilde.