Studieture

Studieturen med bk-studieretningen rummer mange muligheder. Afhængig af klassens fokus og interesser kan studieturen tage afsæt i enten kroppen, aboratoriearbejde eller i naturen. Nedenfor er der beskrevet nogle udvalgte muligheder.


De Kanariske øer med biologi og kemi.

Når mennesket kommer under vand og skal opholde sig længere tid under vand, bliver kroppen fysiologisk påvirket på en række forskellige måder. For at forstå hvad der sker, er det nødvendigt at se på mennesket som det komplekse biologiske og fysiske system det er og hvordan dette system påvirkes under tryk og under indånding af komprimeret luft. For at forstå dykning er det nødvendigt at se på de fysiske fænomener som tryk og temperatur, der ændres under et dyk, samtidig med at menneskets fysiologi påvirkes i en sådan grad, at man kan dø af konsekvenserne, hvis men ikke ved hvad man laver. 
    

Irland med biologi og kemi 

For at kunne lave den perfekte øl er det helt afgørende både at kende til kemi og biologi, og på studieturen til Irland kan vi opleve dette på nærmeste hold, når vi skal på besøg på udvalgte bryggerier. Selve gæringsprocessen, hvor alkoholen dannes, laves af levende gærceller, der skal have optimale levevilkår for at lave god øl. Derudover går vi i dybden med, hvordan man styrer gæringsprocessen, men også hvordan man vha. destillering kan lave whisky. Og endelig er det interessant at forstå, hvordan alkohol påvirker kroppen.

   

Spanien med biologi og kemi

Grøntsager er sunde, men vi kan ikke dyrke meget i Danmark  pga. klimaet. Det kan de i Spanien, men de har også et højt forbrug af sprøjtemidler. Ved besøg på gartnerier og langbrug får vi et indsigt i de kemiske egenskaber, der gør sprøjtemidler så effektive i kampen mod ukrudt og skadedyr. Men sprøjtegifte har også en lang række dårlige konsekvenser for både det omgivende natur og for de mennesker, der bliver udsat for giften. Det forsøger vi at belyse ved at undersøge naturen omkring landbruget. Samfundsfag kan inddrages ift. EU’s lovgivning på området.