Studieture i 2g

I 2g kan samfundsfag være et af de fag, man rejser med. Faget giver en lang række muligheder, som er eksemplificeret nedenfor.

New York

På studieturene til New York har vi blandt andet besøgt en High School i Bronx. Skolen ligger i et socialt belastet område, og skolens elever kommer primært fra hjem med en anden etnisk baggrund.

  

Vi har besøgt den danske repræsentation i FN, hvor vi har haft lejlighed til at få svar på spørgsmål omkring FN’s muligheder og begrænsninger, blandt andet i forhold til at håndtere krisen i Syrien. 
Derudover har vægten på turene været lagt på New York som immigrationsby, hvilket betyder at vi har besøgt Ellis Island og lavet områdestudier af Harlem, China Town og Lower East side.

Erfurt og Berlin

På studieturene til Erfurt og Berlin er begge byer blevet besøgt, hvilket giver et nuanceret syn på, hvad bl.a. tysk kultur og livsstil er og kan være. Fagligt har vægten fx været på den tyske velfærdsstat, og hvordan denne har betydning for en tysk families hverdag. Og hvilke forskelle/ligheder der er på Erfurt og Berlin i denne forbindelse.

Bruxelles

På studieturene får eleverne bl.a. et et bredt indblik i flere institutioner, der enten er en del af EU eller relaterer til EU. Vi har fx besøgt EU-parlamentet, EU-kommissionen og forskellige lobby-institutioner. Turene har budt på interessante møder med forskellige EU-parlamentarikere og lobbyister.

Ydermere har vi en tradition for at besøge NATOs hovedkvarter, hvor det er blevet til flere spændende møder med Danmarks repræsentanter i NATO – både fra den civile og militære afdeling.

London

En stor del af finanssektoren har hovedsæde i Europas største by London. Vi arbejder med den britiske velfærdsstat og ulighed. I London har vi også mulighed for at besøge det britiske parlament, i 2014 besøgte vi også det EU-kritiske parti UKIP til en debat om Storbritanniens fremtid i det europæiske fællesskab.

London