Sygdom

En eksaminand, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller anden uforskyldt grund, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt:

  •  De mundtlige prøver ved sygeeksamen forsøges indplaceret i den resterende eksamensperiode.
  •  Hvis det ikke kan lade sig gøre, finder de sted i starten af det nye skoleår.
  •  De skriftlige sygeprøver ligger i august.

Skolen skal straks underrettes (tlf. 86 26 62 00) inden klokken 8 på prøvedagen

Eleven skal indhente og aflevere en lægeerklæring, som dokumenterer sygdommen. I menuen til højre er der link til en blanket, som skal benyttes til lægeerklæringen. Blanketten skal afleveres senest kl. 15 på prøvedagen (fredag inden kl. 14).

Ved opstået sygdom under de skriftlige prøver, må eksaminanden ikke aflevere noget papir med navn på eller uploade noget til elektronisk aflevering. Ledsaget af en vagt gå eleven op på skolens kontor og får en sygeblanket udleveret. Her gælder i øvrigt de samme regler om dokumentation, som er beskrevet ovenfor.

En grundigere beskrivelse af ovenstående kan I finde via links i menuen til højre