Tango

Tango

10. oktober 2016 af Lars Bach Hansen

Onsdag d. 5. oktober var en ikke helt almindelig skoledag for skolens elever. Buenos Aires TangoLab var kommet på besøg og fyldte sammen med skolens elever både multihal og kantine med lækker og sprød tangomusik og dans og spredte smil og glæde blandt alle tilstedeværende på skolen. Instruktørerne havde et stramt program foran sig, idét 2. blok indeholdt indstudering af et tangonummer for musikeleverne, mens idrætselever blev indført i tangodans i 3. blok. Det hele kulminerede i frikvarteret mellem 3. og 4. blok, hvor musikeleverne spillede musikken og idrætseleverne dansede for skolens elever i kantinen. Efterfølgende spillede Buenos Aires TangoLab et par tangonumre, mens spanskeleverne i 4. blok blev indført i Argentinas kultur og historie. Alt i alt en oplevelsesrig dag!