Tiny Earth

På grund af et meget stort forbrug af antibiotika i sundhedsvæsenet og især i husdyrproduktionen, er menneskers sundhed truet af antibiotikaresistente bakterier. Prognoser forudser at mere end 10 millioner mennesker om få år risikerer at dø af bakterie-infektioner, der ikke findes virksomt antibiotika mod.
Tiny Earth er et crowdsourcing-initiativ og et netværk af studerende, lærere og forskere, der alle tager del i jagten på ny antibiotika fra jordbakterier. Desuden er Tiny Earth et inspirerende , lærerigt og motiverende projekt for elever at deltage i – bare spørg 2td!

Tekste og foto: Per Fløng