Undervisning

Vi er af den overbevisning at undervisningen, og den deraf følgende videnstilegnelse, er Danmarks vigtigste råstof overhovedet.

Derfor tilbyder vi en undervisning, der er mangfoldig, systematisk og udfordrende for den enkelte elev. Vores mål hermed er selvsagt, at hver enkelt  elev forlader os med nogle kvalifikationer og en almen dannelse, der får eleven til at kunne indgå som en vidende og respekteret medarbejder i dennes videre uddannelses- og arbejdsliv.

To piger der laver opgaver