DK5-System

Oversigt over bibliotekets tal – system (DK5):

I 1915 indførte man decimalklassesystemet i danske folkebiblioteker. Det er et universelt system, som har til formål at inddele al verdens viden i klasser.

Faglitteraturen er inddelt numerisk efter emner i talsystemet DK5. Systemet benyttes på alle folkebiblioteker i Danmark.
De hele tal i DK5 angiver et overordnet emne f.eks. 78, som er musik. Herefter bruger man decimaler til at beskrive underordnede emner, f. eks 78.9064, som er rockmusik.
Netop musik er et emne med mange decimaler, der beskriver perioder, genrer, instrumenter etc.
Hvis man kender til talsystemet, kan man nemt selv opsøge de emner, der interesserer en.

00-07 Bogvæsen. Biblioteker. Museer. Medier. Leksika
00 Bogvæsen
01 Bibliografi
02 Biblioteker og arkiver
03 Leksika. Encyklopædier
04 Blandet indhold. Kronikker, essays mm.
05 Aviser. Tidsskrifter.
06 Museer.
07 Medier. Mediepolitik

10-19 Filosofi. Psykologi. Forskning. Kommunikation og IT.
10 Filosofi
11 Logik
12 Erkendelsesteori. Metafysik
13 Psykologi
14 Astrologi
15 Etik
16 Religionsfilosofi. Livsanskuelse
17 Æstetik
19 Forskning. Kommunikation. IT.

20-29 Religion
20 Den kristne religion
21 Naturlig teologi
22 Bibelen
23 Dogmatik
24 Trosliv
25 Mission
26 Folkekirken
27 Kirkehistorie
28 Kristne kirkesamfund
29 Andre religioner
30-39 Samfundsfag. Pædagogik. Forsorg. Folkekultur
30 Samfundsvidenskab
31 Statistik. Demografi
32 Politik
33 Økonomi
34 Lov og ret
35 Offentlig forvaltning
36 Lokalforvaltning og – politik
37 Uddannelse. Opdragelse. Folkeoplysning
38 Forsorg. Omsorg
39 Folkekultur. Eventyr

40-49 Geografi og rejser. Lokalhistorie
40 Geografi og rejser. Kort og atlas
41 Europa
42 Frankrig
43 England
44 Mellemeuropa
45 Norden
46 Danmark
47 Andre europæiske lande
48 Andre verdensdele
49 Polarlandene

50-59 Naturvidenskab. Matematik. Antropologi og etnologi
50 Naturvidenskab
51 Matematik
52 Astronomi
53 Fysik og kemi
54 Kemi
55 Geologi
56 Biologi
57 Botanik
58 Zoologi
59 Antropologi

60-69 Teknik. Sundhed og sygdom. Erhverv. Hus og hjem
60 Ledelse og organisation.
61 Sundhed og sygdom
62 Maskinlære. Elektroteknik
63 Haven. Husdyr Landbrug
64 Mad. Kogebøger. Håndarbejde. Kæledyr
65 Handel. Trafik. Reklame
66 Øl, Vin, Spiritus. Tobak. Narkotika
67 Industri og forarbejdning
68 Håndværk
69 Husbygning

70-79 Kultur. Kunstarter. Sport
70 Kultur. Kunst.
71 Arkitektur
72 Enkelte kunstneres værker
73 Skulptur
74 Malerkunst. Tegnekunst
75 Grafisk kunst. Fotografi
76 Kunsthåndværk. Antikviteter
77 Teater. Film.
78 Musik
79 Leg. Spil. Sport

80-89 Litteratur. Sprog
80 Litteraturteori
81 Litteraturhistorie
82-88 Skønlitteratur på forskellige sprog
89 Sprog. Ordbøger. Grammatik

90-99 Historie. Biografier og erindringer
90 Historie. Kulturhistorie
91 Enkelte historiske perioder
92 Frankrigs historie
93 Englands historie
94 Mellemeuropas historie
95 Nordens historie
96 Danmarks historie
97 Andre europæiske landes historie
98 Andre verdensdeles historie
99 Biografier og erindringer