Eksamen

Information til elever

Skolens google-site med eksamensorientering findes her

Information til censorer

Holdenes undervisningsbeskrivelser findes på Lectio.

For hold, der bygger ovenpå C- eller B-niveauer, der er afsluttet i tidligere skoleår, kan man, ved at vælge “vis samlet undervisningsbeskrivelse samt elevtilknytning til forløb” under undervisningsbeskrivelsen, få alle tidligere forløb vist.