Eksamen

Tidsplan for sommereksamen 2021 - overordnet

     
Torsdag 6/5 kl.    Offentliggørelse af  eksamensplanen i Lectio
Mandag 20/5 – onsdag 23/6   Eksamensperioden
Fredag 25/6 kl.    Translokation

Eksamensplanen vil efter offentliggørelsen kunne ses i skemaet i Lectio.

Bemærk: Der vil forekomme ændringer i eksamensplanen efter offentliggørelsen.

Det er skolens ansvar at den nyeste og gældende eksamensplan kan læses i Lectio.

Det er elevens ansvar at holde sig orienteret om eksamensplanen og evt. ændringer i denne i Lectio.

Hvis der er uoverensstemmelse mellem en udskrevet version af eksamensplanen og eksamensplanen i Lectio, er det altid versionen i Lectio, som er den gældende.

Bemærk: Ved eksamen med 24 timers forberedelse kan trækning af eksamensspørgsmål foregå på en søndag.


Information til censorer:


Holdenes undervisningsbeskrivelser findes på Lectio.

For hold, der bygger ovenpå C- eller B-niveauer, der er afsluttet i tidligere skoleår, kan man, ved at vælge “vis samlet undervisningsbeskrivelse samt elevtilknytning til forløb” under undervisningsbeskrivelsen, få alle tidligere forløb vist.