Galleri forældreskolen 2015

Besøg fra Forældreskolen

Eleverne lærer om forskellige bioteknologiske metoder ud fra en historie om en myrdet gymnasiepige. De oprenser DNA og laver DNA-profiler og kan slutteligt udpege morderen.