Historie

 

Historie hjælper dig til at forstå og forklare, hvorfor verden ser ud, som den gør i dag. Hvorfra har vi fået de forestillinger om menneskerettigheder og demokrati, som er fremherskende i dag? Hvorfor og hvordan har vi fået et højproduktivt samfund? Hvorfor er der så store økonomiske uligheder i verden i dag? Hvorfor forsøger man i de europæiske lande at skabe en stadig større integration? Sådanne spørgsmål er centrale i historieforskning og historieundervisning.

Hvis man ikke forholder sig til disse spørgsmål, er man ikke i stand til at navigere bevidst og meningsfuldt i den moderne verden.

Af alle disse grunde er det vigtigt at have historisk indsigt. Det er vigtigt at kunne stille de relevante spørgsmål til historien og at søge de historiske rødder bag de problemstillinger, man møder. Og det er vigtigt at have et kritisk beredskab og kritiske metoder til at kunne forholde sig bevidst og ikke naivt til de historiske beskrivelser og forklaringer, man møder.

Fagsekretær

Dan Enevold Mikkelsen
Lektor
DM
dm@mgym.dk