Lærere biologi

Fagsekretær Biologi

Anne Sandal
Lektor
AS
as@mgym.dk

Faget Biologi

Biologi handler om liv og død – om hvordan vi skaber det ene og undgår det andet. Gennem en god blanding af feltarbejde, laboratoriearbejde, forskersamarbejde og klasseundervisning kommer vi omkring centrale processer i mennesket og i naturen.

Biologi
Vi dykker ned i noget af den nyeste biologiske forskning og finder sammen ud af, hvor vigtig biologien er for både fortiden og fremtiden. Hvordan kan kræft behandles? Hvordan påvirkes vi af vores livsstilsvalg? Hvilke påvirkninger har den globale opvarmning for biodiversiteten? Hvordan kan vi ændre på vores genetiske arv?

Uanset hvad vi arbejder med, har det en direkte betydning for os og den verden, vi færdes i.

Gennem en varieret undervisning med laboratorieforsøg og feltarbejde dykker vi dybere ned i de mange aspekter af liv.

Hvordan fungerer et menneske? Hvorfor bliver vi syge? Hvordan nedarves gener? Hvad er bioteknologi? Hvorfor er naturen vigtig for os? Hører ulven til i Danmark? Hvordan opstod livet? Hvordan kan biologien opklare forbrydelser? Hvordan bliver medicin til, og hvordan virker det? Hvorfor skal man spise sundt? Hvad er forskellen på drenge og piger? Hvordan udvikles et foster? Hvordan virker en p-pille?

Samarbejde med Forældreskolen

Vi har i over 10 år haft et fremragende samarbejde med Forældreskolen. Vi underviser deres 8. klasser både hos dem og hos os.

Samarbejde med Universitetet