Lærere dansk

Danskfaget

Dansk er vores sprog! Dansk er vores identitet! Dansk er vores historie! 

I dansktimerne arbejder vi med sprog, litteratur, medier og kommunikation. Vi analyserer og fortolker historiske og nye tekster for at blive klogere på andres livsbetingelser, men også for at blive klogere på os selv. Vi retter vores analytiske og kritiske blik mod film, romaner, nyhedsudsendelser, hjemmesider og meget mere. Og så arbejder vi målrettet med vores mundtlige og skriftlige formidling, så vi bliver dygtige og overbevisende formidlere af viden og holdninger.

Fagsekretær Dansk

TN 2019

Trine Noe Jacobsen
Lektor
TN
tn@mgym.dk