Lærere Filosofi

Fagsekretær Filosofi

MS2020

Marie Louise Sibast
MS
ms@mgym.dk

Faget Filosofi

”Livet er ikke et problem, der skal løses, men en virkelighed, der skal opleves”

Søren Kierkegaard

 

Har jeg en fri vilje? Er organdonation en pligt? Hvem siger, at demokrati er den bedste styreform? Hvordan ved vi, hvad vi ved? Hvorfor er der ondskab i verden? Er videnskab mere sand viden end religion? Har jeg ansvar overfor andre? Hvem bestemmer over mig?

 

Det er spørgsmål filosofien bl.a. stiller spørgsmål ved og som du vil støde på i faget her på Mars!

 

Filosofi er nemlig alle vegne og ikke kun i gamle bøger og flyvske tanker og vi møder filosofi i fag og erhverv såsom lægestudiet, statskundskab, jura, mediebranchen, NGO, konsulentvirksomheder, lederstillinger, ministerier, tech-fag, psykologi, pædagogik, sygeplejerskeuddannelsen, bioteknologi, biologi og mange af uddannelserne på CBS (business ethics, ledelse, IBP).

 

Filosofi her på gymnasiet er et fag, hvor vi undrer os, stiller spørgsmål og diskuterer filosofiske, etiske og samfundsaktuelle problemstillinger og cases, som de udspiller sig i den virkelige verden. Vi arbejder altså både med teoretisk, praktisk og anvendt filosofi!

 

Vi arbejder f.eks. med problemstillinger som:                    

 • Hvad er ondskab?
 • Er dødsstraf, abort eller aktiv dødshjælp i orden?
 • Er demokrati det bedste og mest retfærdige samfund?
 • Og har samfundet pligt til at passe sine svageste, selv om det måske svækker samfundet så meget, at det bryder sammen?
 • Er der grænser for, hvad genteknologien bør beskæftige sig med?
 • Findes der en bestemt sandhed, eller skaber hvert enkelt menneske sin egen sandhed, lige som forskellige kulturer har (nogle) forskellige værdier?
 • Hvad vil det egentlig sige at vide noget?
 • Er religion hjernevask – og eksisterer Gud overhovedet?
 • Kan frihed og lighed forenes?
 • Hvad er det der gør, at vi finder nogle handlinger moralsk gode og nogle onde? Er det motiverne til handlingen, eller er det handlingens konsekvenser (følger)?

I faget læser vi kernetekster og debatterer aktuelle debatter, film, serier, kunst og litteratur. Vi diskuterer forskelle og ligheder mellem filosofiske standpunkter og overfører klassiske & moderne dilemmaer til vores eget liv. 

Vi arbejder på tværs af gymnasiets øvrige fag og lærer at tænke og bevise via kritisk tilgang og argumentation.

Vi tager UD AF HUSET og møder mennesker & arbejdspladser, der på forskellige måder har filosofien tæt inde på livet, som del af deres hverdags- og arbejdsliv

Filosofi er for dig der:

 • Undrer dig, er nysgerrig og har lyst til at forstå dig selv og din omverden bedre
 • Gerne griber en god debat.
 • Gerne vil styrke dine analytiske, metodiske og argumentatoriske evner.
 • Gerne vil styrke din viden i andre gymnasiefag ved at lære om de grundpositioner, der ligger bag fagene.
 • Gerne vil tyvstarte på pensum på mange videregående uddannelser, som omhandler politik, jura, etik, bioetik, idehistorie og videnskabsteori.