Lærere fysik

Fagsekretær Fysik

EF2020

Emil Enderup Friis
EF
ef@mgym.dk

Faget Fysik

Kan man tørre tøj i frostvejr? Hvordan virker en elsparepære? Hvad er det for en Higgs partikel, de leder efter på Cern? Hvordan kan en bil køre på el? Hvorfor er det usundt at gå i solarie? Hvorfor salter vi om vinteren? Dette og mange andre spørgsmål kan man få svar på i faget fysik.

I fysik arbejder vi med at få en større forståelse for verden omkring os. Fysikken beskæftiger sig med emner fordelt på meget stor skala. Lige fra atomerne og kvarkerne op til stor skala: hele universet. Fysik er et levende fag, hvor forskere hele tiden bliver dygtigere til at beskrive naturen, men på samme tid hele tiden stiller nye spørgsmål, som de søger svarene på. I undervisningen arbejder vi med fysiske teorier, som kan benyttes til at beskrive fysiske fænomener og inddrager herunder hverdagsfænomener, som søges forklaret ved hjælp af fysikken. Det kunne fx være en beskrivelse af lyd og lys eller radioaktivitet.

Fysik

Fysik er et eksperimentielt fag og al teori i fysik er enten udviklet på baggrund af eksperimenter eller søgt verificeret vha. fysiske eksperimenter. En stor del af undervisningen inddrager derfor eksperimentielt arbejde. Man lærer, hvordan man arbejder eksperimentielt og hvordan man efterfølgende dokumenterer sine resultater i form af øvelsesrapporter.

Alle elever på STX har fysik på mindst C-niveau. Man kan alt efter studieretning vælge faget på et højere niveau efterfølgende.

Fysik er også en del af faget naturvidenskabeligt grundforløb, hvor vi arbejder tværfagligt med emner, som involverer flere naturvidenskabelige fag. Dette er placeret i grundforløbet det første halve år af uddannelsen.

Det er er mange muligheder i fysik for at arbejde sammen med andre fag. Det kunne være med samfundsfag om klimaproblematikken, med biologi om kræft og kræftbehandling, med geografi om jordskælv og vulkaner.

På Marselisborg Gymnasium er vi heldige at være placeret i nærheden af Århus Universitet, som har stolte traditioner indenfor fysik. Vi har mulighed for at tage elever med på Århus Universitet og på denne måde får eleverne et indblik i, hvordan man arbejder med faget som forsker.