Lærere idræt

Faget Idræt

Det centrale i faget idræt er den fysiske aktivitet, som understøttes af viden fra de natur- og sundhedsvidenskabelige samt de humanistiske og samfundsvidenskabelige områder. Gennem tilegnelse af idrætslige færdigheder opnås bevægelsesglæde, viden og erfaringer med kroppen og dens bevægelsesmuligheder. Gennem fysisk aktivitet, træning af idrætslige færdigheder og ved inddragelse af teori giver faget dels indsigt i den fysiske aktivitets betydning for sundheden, dels forståelse for idrættens kulturelle værdier.

Idræt

Faget idræt har både en praktisk og en teoretisk del. Den praktiske del fordeler sig på tre hovedområde: 1. Boldspil, 2. Nye og klassiske idrætter og 3. Bevægelse til musik og rytme. Teoretisk har idrætsfaget både en naturvidenskabelig, en humanistisk og en samfundsfaglig vinkel.

Fagsekretær Idræt

TS

Thomas Skotting
Lektor
TS
ts@mgym.dk