Lærere

Emil Enderup Friis (EF)

Else Marie Gejl (EG)

Frank Carlsen (FC)

Hans Christian Hulvej (HC)

Hanne Stenholt Krogh (HK)

Kren Elvin Jensen (KE)

Kjeld Knudsen Jensen (KK)

Sanne Krabbe Lyngs (KL)

Michael H. Madsen (MM)

Nicolaj Nielsen (Ni)

Per Andreassen (PA)

Jørn Riis (Ri)

Simon Vaaben Andersen (SA)

Igor Teplyi (Te)

Fagsekretær

Hanne S. Krogh
Lektor
HK
hk@mgym.dk