Lærere mediefag

Fagsekretær Mediefag

CD2020

Charlotte Jacobsen Day
Lektor
CD
cd@mgym.dk

Faget Mediefag

Mediefag giver dig en akademisk vinkel på de film og serier du ser i dagligdagen. Vi arbejder med emner som horror, puzzle films, krigsfilm, komedier og dokumentar. Du får desuden indblik i produktionen af film, idet der skrives manuskript, filmes og redigeres alt sammen i grupper med skolens udstyr. Mediefag er således både et teoretisk og praktisk fag.

Mediefaget tager udgangspunkt i lysten til at se film og tv, og lysten til at forstå og bruge medierne med større bevidsthed. Genstandsfelt er levende billeder i en æstetisk, kulturel og kommunikativ sammenhæng. Faget forener en teoretisk-analytisk og en praktisk-produktionsmæssig tilgang til levende billeder. Altså beskæftiger man sig både med at analysere film og tv-udsendelser, og lige så meget med selv at lave film.

I mediefag lærer du at analysere levende billeder så du får en forståelse for, at den måde de er lavet på har betydning for filmens indflydelse på dig som publikum. Dette er af afgørende betydning for muligheden for at opleve og vurdere de informationer og påvirkninger, som man møder som bruger af medierne.

Faget giver endvidere indsigt i film og tv’s udtryksformer i forbindelse med praktisk produktion. I grupper skal man selv finde på idé, skrive manus, optage og redigere. Både dine film og dit input i timerne bliver evalueret i forhold til karaktergivning.