Lærere samfundsfag

Faget Samfundsfag

I samfundsfag forsøger vi at forstå og forklare aktuelle problemstillinger.Hvilke udfordringer står den danske velfærdsstat overfor, og hvordan kan de håndteres? Hvem har magten i Danmark? Og hvilken rolle spiller medierne i vores demokrati?Hvor er det europæiske samarbejde på vej hen? Integration eller opbrud? Hvordan løser vi de økonomiske udfordringer Danmark, EU og verden står overfor?

samfundsfag

Hvordan kan vi forstå de internationale kriser omkring os?
Klimaproblemerne er en trussel for hele verden, hvordan kan de håndteres?
Hvad bestemmer vælgernes valg af parti i det senmoderne samfund?
Hvordan kan vi forklare uligheden i det danske samfund, skal den bekæmpes, og hvordan kan det gøres?
Hvordan påvirker de mange forskellige familieformer i det senmoderne samfund vores identitetsdannelse? Og hvordan dannes vores identitet i det hele taget?

Fagsekretær Samfundsfag

CB 2019

Christiane Brøchner
Lektor
CB
cb@mgym.dk