Latin

Formålet med latin C er at skabe kendskab til og indsigt i romernes verden, deres kultur, litteratur og historie, og til det sprog romerne talte, nemlig latin. Da Romerriget var størst, bredte det sig over størstedelen af Europa, og latin var det internationale sprog. Alle gymnasieelever stifter bekendtskab med latin i grundforløbets almen sprogforståelse. Hvis man vælger latin som valgfag, fortsættes studiet af romernes sprog, kultur og verden. Man bygger altså fagligt videre på, hvad man arbejdede med i almen sprogforståelse.

I almen sprogforståelse læser man kun konstruerede eller tilpassede tekster, dvs. tekster, der ikke er originale romerske tekster. I faget latin C skal der i høj grad læses ”rigtig” romersk litteratur af fx de romerske forfattere Cæsar, Catul, Horats, Ovid og Cicero. Foruden arbejdet med tekster (oversættelse, tekstanalyse, grammatik), vil også billeder spille en stor rolle. Vi vil nemlig også arbejde med romersk kunst, fx romersk skulptur og arkitektur. Timerne består grundlæggende af oversættelse af de latinske tekster og diskussion af teksternes indhold. Dette foregår på dansk (vi skal altså ikke tale latin!). Derforuden vil vi tale om den kontekst, teksterne indgår i, og vi vil tale om forfatternes baggrund. Vi inddrager visuelt materiale (fx billeder og film) for at få størst mulig indsigt i de forskellige emner. Der er ingen skriftlige afleveringer.

Emnerne, vi kan arbejde med, er mange. De kan fx være: Historie, kunsthistorie, politik, retorik, arkæologi, mytologi, krig og kærlighed, gladiatorer, religion, filosofi, komedie, tragedie og meget mere. Man bliver god til sprog, og man får en almen sproglig viden. Man får en stor viden om antikkens Rom, men man vil også blive klogere på sin egen tid, og man vil finde ud af, hvordan den klassiske tradition er en levende del af moderne sprog, litteratur, kunst, filosofi og politik. Når man beskæftiger sig med Romerriget, beskæftiger man sig også med Europas historiske og kulturelle vugge.

Fagets arbejdsmetoder er i høj grad studieforberedende.

Kernestoffet er:

  • Lettere latinske originaltekster fra perioden før ca. 150 e.Kr. (der skal læses tekster af mindst tre forfattere)
  • Romersk historie og samfundsforhold
  • Latinsk formlære og syntaks
  • Latin i de andre europæiske sprog (så sammenhængen mellem latin og de moderne fremmedsprog spiller altså også en central rolle i latin C).

Hvis man er til sprog, grammatik, historie, kunst og litteratur er latin C et rigtigt godt valg!

 

Fagsekretær

Rikke Forsberg
Lektor
RF
rf@mgym.dk