IT

Anvendelse af IT er en naturlig del af undervisningen på Marselisborg Gymnasium. En stor del af kommunikationen mellem skolen, lærerne og eleverne foregår over Lectio.
Marselisborg Gymnasium overholder naturligvis gældende lovkrav om databeskyttelse.

Eleverne orienterer sig om lektier, skema og meget mere via Lectio. Vi kører på Marselisborg Gymnasium med et 14-dages skema, men der er ofte ændringer i skemaet, og disse kan man orientere sig om på Lectio.
Meget af det undervisningsmateriale, der anvendes, kan man ligeledes hente via Lectio. Man kan også se fagenes undervisningsbeskrivelser, således eleverne forud for eksamen kan se hvilket pensum, der er gennemgået i blokkene.

Marselisborg Gymnasium anvender (ud over Lectio) Google som undervisningsplatform. Alle elever får tildelt en googlekonto med adgang til drev og mapper for de enkelte hold og fag.

Det forventes, at eleverne medbringer en computer til undervisningen. I nogle fag anvendes der fagspecifikke programmer og/eller elektroniske bøger, og det er derfor nødvendigt at kunne anvende disse på skolen. IT i undervisningen kan derudover strække sig fra interaktive grammatikøvelser i engelsk, anvendelser af animationer i fysik, til søgning efter statistikker til samfundsfag. I matematik anvendes softwareprogrammet Maple, som også anvendes til udformningen af afleveringsopgaverne.

Kontakt skolens it-supporter, hvis du har tekniske problemer.

Træffetider til IT-support på skolen

Tirsdage og torsdage samt fredage i lige uger.

Databeskyttelsesrådgiver

I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver.

Databeskyttelsesrådgiveren for Marselisborg Gymnasium er Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

Hvis du ønsker at kontakte Marselisborg Gymnasiums DPO i forhold til spørgsmål om databeskyttelse, skal følgende kontaktoplysninger benyttes:

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
CVR nr.: 3853 8071
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
Telefonnummer – 72 27 30 02
E-mail – 
dpo.marselisborg.gym@bechbruun.com
Sikker beskedfunktion via https://dpo.bechbruun.com/marselisborg

Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger

IT-Supporter

Zaha Tahsen

IT-supporter

ZT

8755 1286

zt@mgym.dk